Semangat pagi ????Yuk buka pintu pintu rezeki hari ini dengan istiqomah mengeluarkan sedekah pagi. 

Ada siang ada malam, ada yang Diam diam, ada terang-terangan ⛅ 

“Tadi ada kesempatan bersedekah bareng-bareng, kok tidak ikutan, Mas?”

“Ah, daripada dianggap riya sama orang-orang, mending gak usah bersedekah saja sekalian!”

“Gitu, ya? Padahal itulah riya.”

“Riya gimana? Kan, saya tidak bersedekah!”

“Kalau melakukan amal sholeh karena memikirkan pendapat orang lain, itulah riya”

Sedekah diam-diam boleh. Sedekah terang-terangan juga boleh ????

”Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS Al Baqarah, 2: 274)

"Kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan SEBAHAGIAN rezki yang Kami berikan kepada mereka secara SEMBUNYI ataupun TERANG-TERANGAN sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan". (Q.S. Ibrahim 31)

Yang tidak boleh itu, diam diam tidak sedekah dan terang-terangan juga tidak bersedekah ????

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: “Tuhanku telah memuliakanku.” Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku” Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu TIDAK SALING MENGAJAK memberi makan orang miskin” (Q.S.Al Fajr 15-18) 

Semangat pagi ????Yuk buka pintu pintu rezeki hari ini dengan istiqomah mengeluarkan sedekah pagi. 

#SedekahPagi
#AlQudsVolunteerIndonesia